Belangenbehartigers voor letselschadeslachtoffers

De NLE is de branchevereniging van letselschadespecialisten die uitsluitend voor slachtoffers werken. Alleen gecertificeerde bureaus kunnen lid worden. NLE-kantoren hebben een gedeelde kernwaarde: de belangen van slachtoffers staan centraal. Dat betekent dat de wensen en behoeften van letselschadeslachtoffers leidend zijn bij het regelen van hun schades.

Koplopers in kwaliteit

Slachtoffers met letselschade hebben behoefte aan kwalitatief goede hulp van een professionele en integere belangenbehartiger. De wensen en behoeften van het slachtoffer dienen daarbij centraal te staan. De gespecialiseerde expertisebureaus, die zich hebben verenigd in de NLE, bieden letselschadeslachtoffers deskundige hulp.

Alle bij de NLE aangesloten kantoren beschikken over het Nationaal Keurmerk Letselschade en worden regelmatig getoetst op strenge kwaliteitseisen, waaronder opleidingseisen, permanente educatie en een klachtenregeling. Daarom zijn ze koplopers in kwaliteit.  


De NLE komt op voor de collectieve belangen van de NLE-kantoren en hun cliënten. Door deel te nemen aan overleg en afstemming op brancheniveau en door oplossingen aan te dragen voor gesignaleerde knelpunten, draagt de NLE bij aan verbetering van de positie van het slachtoffer.

NLE Keukentafeloverleg

Datum
18-09-2024

Tijd
16:30 - 21:00

Locatie
Amsterdam


NLE Ledenvergadering

Datum
20-11-2024

Tijd
1400 - 17.30 (diner achteraf)

Locatie
n.t.b.

Alle evenementen

ACTUEEL

In een reeks interviews kunt u kennismaken met de bestuursleden van de NLE: Annemiek van Reenen-ten Kate, Tessa ’s Gravemade,

Lees verder

Op 1 juni 2024 is Overtoom Letselschade toegetreden tot de NLE. Directeur Jasper Overtoom legt uit waarom er voor het

Lees verder

NLE LEDEN

(klik op logo voor meer info)

Over de branche

Goede belangenbehartiging is niet vanzelfsprekend!

In Nederland worden er jaarlijks zo’n 90.000 mensen slachtoffer van een verkeersongeval, bedrijfsongeval, medische fout of een andere ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is. Zij lijden daardoor schade die door de aansprakelijke partij vergoed dient te worden. Het goed afhandelen van een letselschadezaak is een vak apart. Specialistische kennis op juridisch, schadetechnisch, financieel en medisch vlak is noodzakelijk. Daarom schakelen de meeste slachtoffers een belangenbehartiger in.