Reactie NLE op wetsvoorstel verankering GBL-termijnen

De NLE heeft een reactie ingezonden naar aanleiding van de internetconsultatie concept Wijzigingsbesluit financiële markten 2024, waarin de wettelijke verankering van de GBL-termijnen voor verzekeraars is geregeld. De NLE is van mening dat wettelijke richtlijnen niet slechts moeten gelden voor verzekeraars, maar eveneens voor belangenbehartigers. Daarnaast zou de gehele GBL verankerd moeten worden, en niet…