Nieuwe leden treden toe tot Branchevereniging NLE

De Branchevereniging NLE telt vanaf 1 januari 2021 zeventien leden. De letselschadebureaus Atlas Letselschade, Kracht! Letselschade en Legitimus treden op die datum toe als NLE-lid. De overige aangesloten kantoren zijn Boehmer x Nooijen Juristen, Boomkamp & Zwarts Letselschade, BSA Schaderegeling, Claims Settlement, Hofmans Letselschade, Flyct Letselschade, Letselschade.com, LetselVerhalen, Mooyman & Partners, Nostimos Letselschadespecialisten, Ottenschot Letselschade,…

NLE-bestuur uitgebreid

Op de digitale ledenvergadering van de Branchevereniging NLE van 24 november, is een nieuwe bestuurstermijn ingegaan van drie jaar. Van het voormalige bestuur nam Mark van Dijk (Flyct Letselschade) na zes jaar afscheid. Toegetreden bestuursleden zijn Tessa ’s Gravemade (Flyct Letselschade) en Gert-Jan Mijnen (Nostimos/Mooyman & Partners). De overige bestuursleden gaan nog een termijn door.…

Samen werken aan een betere afwikkeling van letselschade – position paper

Samenvatting De NLE pleit voor: Het nakomen van de (GBL) afspraken die in het verleden zijn gemaakt Het instellen van sanctiemogelijkheden, gekoppeld aan de GBL-richtlijnen Het (financieel) verstevigen van de positie van De Letselschade Raad Een laagdrempelig klachteninstituut voor letselschadeslachtoffers Keurmerk moet verplicht worden voor alle partijen, waaronder belangenbehartigers Waakzaamheid inzake de directe WA-verzekering: dit…

NLE pleit voor 7 verbetermaatregelen in Tweede Kamer

Vanmiddag vergadert de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer over verbetermaatregelen voor de letselschadebranche. Aanleiding is het onderzoeksrapport Langlopende letselschadezaken van de Universiteit Utrecht en de vervolgstappen die zijn aangekondigd door De Letselschade Raad. De NLE heeft haar standpunten bij de commissie kenbaar gemaakt door toezending van een position paper. De volledige…

NLE: ‘In letselschadezaken is een goede belangenbehartiger onontbeerlijk’

De Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE) heeft gereageerd op het rapport Langlopende letselschades van de Universiteit Utrecht. Het rapport toont aan dat mensen met een letselschadeclaim baat hebben bij een goede belangenbehartiger, aldus de NLE. De branchevereniging pleit voor de komst van een toezichthouder, waarschuwt voor normering door directe verzekeringen en roept partijen op beter…

NLE noemt informatiebijeenkomst PIV-BGK ‘geslaagd’

Op 17 september jl. waren vertegenwoordigers van letselschadekantoren bijeen in Vianen op uitnodiging van Branchevereniging NLE om te praten over het PIV-BGK-convenant. Al geruime tijd onderhandelt een NLE-commissie met verzekeraars over verlenging van het convenant. Op de bijeenkomst werden de deelnemers daarover geïnformeerd en konden zij input geven. De NLE spreekt van een geslaagde bijeenkomst.…

NLE organiseert informatiebijeenkomst voor kantoren die deelnemen aan PIV-convenant BGK

Op 17 september 2020 in de middag organiseert de Branchevereniging NLE een Informatiebijeenkomst PIV-BGK. De bijeenkomst is bedoeld om deelnemers van het PIV-BGK-convenant te informeren over de stand van zaken in de onderhandelingen met verzekeraars over een nieuw PIV-BGK-convenant. Het huidige convenant liep formeel af op 31-12-2019, maar werd vanwege de nog lopende onderhandelingen met…

NLE-richtlijn inzake verstrekken (concept) medisch expertiserapport aan schadebehandelaar van de verzekeraar

Vanuit De Letselschade Raad is er begin 2018 een standaard medische machtiging opgesteld, waarmee het slachtoffer toestemming kan geven om een (concept) medisch expertiserapport ook beschikbaar te stellen aan de schadebehandelaar van de verzekeraar. De passage waarover het gaat luidt als volgt: Soms kan het nodig zijn om – naast de medisch adviseur(s) – een…

Bericht van de voorzitter

Beste NLE-leden, Het zijn momenteel zeer onzekere tijden. Het coronavirus ontregelt onze samenleving en niets lijkt meer wat het was. Allen worden we geconfronteerd met een ongekende situatie, die tot voor kort niet voorstelbaar was. Ik hoop uiteraard dat niemand van u en/of uw dierbaren rechtstreeks is getroffen door het virus, maar mocht er binnen…

NLE-ledenvergadering 31 maart a.s. geannuleerd

Het NLE-bestuur heeft besloten de voor 31 maart a.s. geplande ledenvergadering te annuleren en tot nader orde uit te stellen in verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus en de gevolgen daarvan. Wij gaan met elkaar en de vergaderlocatie bekijken op welk moment de ledenvergadering wel zou kunnen plaatsvinden, waarna we de leden opnieuw zullen uitgenodigen.