Het bestuur van de Branchevereniging NLE is als volgt samengesteld:


mr. Annemiek van Reenen-ten Kate NIVRE-re
voorzitter

Tessa 's Gravemade NIVRE-re
vice-voorzitter

mr. Georgette Kuntz NIVRE-re
secretaris

Sander Haartsen 
penningmeester

Lisa Sjaardema NIVRE-re
algemeen bestuurslid


NLE-directeur Martijn van Driel houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken.