Het bestuur van de Branchevereniging NLE is als volgt samengesteld:


Rini Withagen NIVRE-re
voorzitter

mr. Annemiek van Reenen-ten Kate NIVRE-re
vice-voorzitter

mr. Rolf van der Toorn NIVRE-re
penningmeester

Judith Dingemanse MfN
secretaris

Tessa 's Gravemade NIVRE-re
algemeen bestuurslid


NLE-directeur Martijn van Driel houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken.