Bent u ontevreden over uw belangenbehartiger omdat u vindt dat zijn of haar gedrag klachtwaardig is? Het is verstandig om daarover in gesprek te gaan. Als u een klacht wilt indienen, is het van belang dat die op de juiste plek terechtkomt.

  1. Bespreek uw ontevredenheid met de belangenbehartiger

Het is in eerste instantie goed om uw onvrede te bespreken met de belangenbehartiger, zodat deze de mogelijkheid heeft om een toelichting te geven op de keuzes die zijn gemaakt. Wellicht is het gesprek aanleiding om aanvullende actie te ondernemen. Zodoende kan het zijn dat de klacht wordt opgelost.

  1. Dien een directieklacht in bij het betreffende bureau

Als de klacht niet door de belangenbehartiger wordt opgelost, dan kunt u overwegen bij het betreffende bureau een directieklacht in te dienen. Op de website van de betreffende organisatie staat hoe en waar u de klacht kunt indienen.

  1. Gaat het om een registerexpert, dan kunt u een klacht indienen bij het NIVRE

Als ook de behandeling van een directieklacht niet leidt tot een oplossing, kunt u overwegen om een externe klacht in te dienen. Bij het NIVRE kunt u nagaan of de belangenbehartiger waarover het gaat bij die organisatie is geregistreerd. Zo ja, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het NIVRE.

De NLE heeft geen klachtenregeling en neemt klachten over belangenbehartigers die werkzaam zijn bij NLE-kantoren daarom niet in behandeling.