Letselschade… wat nu?

Eigenlijk een akelig woord, “letselschade”. Achter dat woord gaat vaak een hoop ellende schuil. Er is een ongeluk gebeurd, bijvoorbeeld in het verkeer, of op het werk. Bij dat ongeluk zijn mensen gewond geraakt of erger nog, overleden. De hele wereld verandert in een seconde. Voor de gewonde natuurlijk, die buiten zijn wil ineens patiënt of slachtoffer is geworden. Maar ook voor het gezin en bij een dodelijk ongeval spreekt men ineens over nabestaanden.

Door de wetgever zijn er vele strikte regels opgesteld, die dienen te leiden tot algemene veiligheid en welzijn van burgers. Desondanks loopt een ieder van ons het risico het slachtoffer te worden van bijvoorbeeld een ongeval in het verkeer, op het werk of door een verkeerde (para) medische handeling van een arts.

Er dan gebeurt er veel in een korte tijd. Letselschade heeft veel gevolgen. Ook financiële gevolgen.
Deze financiële gevolgen kun je samenvatten als “schade”. Vandaar het woord “letselschade”. Als het verkeersongeval door schuld van een ander is gebeurd of als het om een ongeval tijdens het werk gaat, dan spreken we over “aansprakelijkheid”. Degene die aansprakelijk is, zoals de schuldige weggebruiker of de werkgever, is verplicht om de schade te vergoeden. Dus ook de letselschade. Gelukkig is bijna iedereen daarvoor verzekerd. Via een “aansprakelijkheidsverzekering”. Die verzekering zal de schade moeten vergoeden. Maar voor het zover is, moet er veel gebeuren.

Letselschade is méér dan juridisch. Een letsel veroorzaakt niet alleen pijn, schrik of angst bij een slachtoffer, maar ook tal van bijkomende zorgen. Wat zijn de gevolgen voor het gezin, het sociale leven, het huishouden, de financiële situatie enzovoort? Letselschade is dus op de eerste plaats een persoonlijk probleem, waarvoor volgens de wet op basis van redelijkheid en billijkheid een oplossing gevonden moet worden.

Een goede letselschadespecialist zal niet alleen de juridische kant van de zaak behartigen, maar tevens als klankbord fungeren voor het slachtoffer.

N.B. Geringe letsels, zoals een bloeduitstorting of enige kneuzingen, vallen niet onder de hierboven omschreven vormen van letselschade.