Beschermende taak voor de NLE
De NLE en de daarbij aangesloten leden, gespecialiseerd in de behandeling van letselschade, vormen een vooraanstaande branche vereniging, die de belangen van slachtoffers professioneel behartigen en daartoe hun krachten bundelen, terwijl de NLE ook opkomt voor de belangen van de leden zelf. 
Gemeenschappelijke waarden:
Belangenbehartiging.
NLE en haar leden richten zich op een deskundige en professionele belangenbehartiging ten behoeve van slachtoffers met een recht op schadevergoeding.  Het regelen van letselschade is core-business! Zonodig voeren zij gerechtelijke procedures voor gezamenlijke rekening en verantwoording om ten opzichte van WA-verzekeraars een machtsblok te vormen. Dit ter bescherming van de belangen van schade lijdende partijen.
Collegialiteit en samenwerking. 
Hoewel de aangesloten bureaus concurrenten van elkaar zijn, erkennen zij de gemeenschappelijke belangen van slachtoffers. Door middel van goed overleg wordt geprobeerd een vuist te maken in de Nederlandse letselschade wereld. Voor de NLE is het Keurmerk Letselschade een bindend element tussen de aangesloten leden.
Laagdrempelige deskundige dienstverlening.
De NLE en haar leden zijn gemakkelijk en kosteloos toegankelijk voor belanghebbenden. Intake respectievelijk een eerste oriënterend gesprek zijn kosteloos. Kosten in verband met de schaderegeling worden in beginsel op de wederpartij verhaald.
Transparantie.
De NLE en haar leden houden de belanghebbenden bij een schaderegeling adequaat en helder geïnformeerd over de ontwikkelingen en stand van zaken. Over de kosten van de schaderegeling worden duidelijke afspraken gemaakt. Er wordt open gecommuniceerd en eenduidig gehandeld, zowel ten opzichte van de belanghebbenden bij een schaderegeling, als in de bestuurlijke context van de vereniging en in de onderlinge relaties tussen de leden.
No win no fee
Bij no-win-no-fee is de dienstverlening voor u gratis als er geen resultaat wordt behaald. Als er wel resultaat wordt behaald is de dienstverlening ook nog gratis doordat de kosten op de aansprakelijke partij worden verhaald. Lukt dit niet helemaal, dan worden de niet verhaalde kosten bij u niet in rekening gebracht.
Er is één uitzondering: als u zelf deels schuld heeft aan het ongeval, wordt tot maximaal 15% van het resultaat bij u in rekening gebracht. De verzekeraar vergoedt in dat geval namelijk niet alle kosten.