In 2014 zijn er 570 dodelijke slachtoffers gevallen in het Nederlandse verkeer. Dat aantal is exact gelijk aan het aantal doden in 2013. Het aantal motorrijders dat overleed in 2014 is wel flink gestegen, van 29 naar 55, hetzelfde niveau als in 2011 en 2012.

Drie kwart van alle verkeersdoden is man. De meeste verkeersdoden waren zeventigers. In totaal 209 verkeersdoden waren zeventig jaar of ouder. Alleen bij de 80-plussers is een toename van het absolute aantal verkeersdoden te zien. In 2014 overleden 103 80-plussers door een verkeersongeval; in 2000 waren dit er nog 78. Dodelijke verkeersongevallen bij 80-plussers gebeurden het vaakst (37 procent) met de fiets. Dat komt ook doordat het aantal ouderen stijgt.

Het kabinet streeft er naar dat het aantal verkeersdoden in 2020 naar maximaal vijfhonderd is gedaald. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) kwam onlangs op verzoek van minister Melanie Schultz (Infrastructuur) met achttien maatregelen die hieraan zouden kunnen bijdragen. Schultz zei hieruit een “paar verstandige maatregelen te kiezen”. CDA en PvdA zeiden in februari dat het kabinet meer moet doen om het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen.