De Branchevereniging NLE telt vanaf 1 januari 2021 zeventien leden. De letselschadebureaus Atlas Letselschade, Kracht! Letselschade en Legitimus treden op die datum toe als NLE-lid.

De overige aangesloten kantoren zijn Boehmer x Nooijen Juristen, Boomkamp & Zwarts Letselschade, BSA Schaderegeling, Claims Settlement, Hofmans Letselschade, Flyct Letselschade, Letselschade.com, LetselVerhalen, Mooyman & Partners, Nostimos Letselschadespecialisten, Ottenschot Letselschade, Tijbout Letselschade, Van der Toorn Personenschade en Weggemans Letselschade.

De NLE is opgericht in 1998 en behartigt de belangen van haar leden op onderwerpen die het kantoorniveau overstijgen. Onder meer is de NLE gesprekspartner van De Letselschade Raad en andere koepelorganisaties in de letselschadebranche, de media en de politiek. Ook houdt de vereniging zich bezig met thema’s als opleidingen, BGK, en brancheontwikkelingen die de bedrijfsvoering van de leden raken.

Uitsluitend kantoren die voor slachtoffers optreden en zijn opgenomen in het Register Letselschade kunnen toetreden. Door middel van het organiseren van evenementen, ledenbijeenkomsten en gebruik van een intranet wordt onderling contact en het uitwisselen van ervaringen bevorderd.

Het NLE-bestuur bestaat sinds november 2020 uit Rini Withagen (voorzitter), Judith Dingemanse, Tessa ’s Gravemade, Gert-Jan Mijnen, Annemiek van Reenen-ten Kate en Rolf van der Toorn.