Beste NLE-leden,

Het zijn momenteel zeer onzekere tijden. Het coronavirus ontregelt onze samenleving en niets lijkt meer wat het was. Allen worden we geconfronteerd met een ongekende situatie, die tot voor kort niet voorstelbaar was. Ik hoop uiteraard dat niemand van u en/of uw dierbaren rechtstreeks is getroffen door het virus, maar mocht er binnen uw directe omgeving sprake zijn van besmetting, dan wens ik u daar heel erg veel sterkte bij en uiteraard van harte beterschap.

Uiteraard ben ik er van overtuigd dat we op termijn de strijd tegen dit virus zullen winnen, doch helaas is niet bekend hoe lang dit nog zal gaan duren. Juist dit laatste maakt veel mensen onzeker. Naar mijn mening zullen met de huidige overheidsmaatregelen tot 6 april a.s. de problemen nog niet voorbij zijn en ik ga dan ook zonder meer uit van een verlenging van die periode.

Ongetwijfeld heeft u ook de nodige maatregelen getroffen binnen uw organisatie. Dit zullen maatregelen zijn zoals het zoveel mogelijk thuiswerken, vermijden van lichamelijke contacten, beperken van sociale activiteiten, geen bezoekafspraken meer etc. Dit zal ook impact hebben op de bedrijfseconomische situatie binnen uw onderneming. De meesten zullen de werkzaamheden nog op digitale afstand kunnen voortzetten, doch ongetwijfeld zullen we ook enige gevolgen van deze crisis gaan ondervinden op de langere termijn. Binnen de NLE ervaren we dit allen hetzelfde, zodat er in ieder geval voldoende mogelijkheden zijn om te klankborden wanneer u dat nodig of wenselijk acht.

Namens alle bestuursleden wil ik u veel sterkte wensen in deze onwerkelijke tijd en uiteraard ook vooral veel gezondheid voor u en uw dierbaren!

Namens het NLE-bestuur,

Rini Withagen NIVRE-re, voorzitter Branchevereniging NLE