Per 1 mei 2024 groeit de NLE naar 30 aangesloten kantoren met de toetreding van drie NKL-kantoren: BrandMR Letselschade, Hardt Letselschade en JBL&G. NLE-voorzitter Annemiek van Reenen-ten Kate is blij met de groei: “Meer leden betekent meer input en ideeën waarmee we onze leden nog beter kunnen vertegenwoordigen in de branche.”

De NLE is een branchevereniging van letselschadebureaus met het Nationaal Keurmerk Letselschade die voor slachtoffers werken. De vereniging bestaat sinds 1998. Zowel grote als kleine bureaus zijn lid, van ‘1-pitters’ tot kantoren met meer dan 50 medewerkers. In totaal zijn er bij NLE-kantoren meer dan 200 fte letselschade-experts werkzaam.

Peter Hoitinga, Marketing Directeur BrandMR Letselschade: “Wij zijn erg verheugd met de toetreding tot de NLE. Door ervaringen uit te wisselen met andere letselschadebureaus kunnen wij onze dienstverlening nóg beter maken. Zo weten onze klanten dat ze bij BrandMR Letselschade de best mogelijke hulp krijgen.”

NIVRE-expert Shayma El Damaty van Hardt Letselschade: “Hardt Letselschade is volledig toegewijd aan een herstelgerichte benadering voor onze cliënten. Wij omarmen de fundamentele principes van de NLE, die de belangen van slachtoffers vooropstellen, als essentieel onderdeel van onze praktijkvoering. Door ons lidmaatschap bij de NLE streven wij ernaar om een significante bijdrage te leveren aan de letselschadebranche en alle betrokken partijen.”

Frederik Lieben, algemeen directeur JBL&G: “JBL&G is per 1 mei officieel lid van de NLE geworden en daar zijn wij ontzettend blij mee. Wij zijn er van overtuigd veel van alle aangesloten NKL-kantoren te leren en zij van ons. Op naar een mooie samenwerking!”

De groei van het aantal NLE-leden betekent dat een meerderheid van alle letselschadebureaus met het Nationaal Keurmerk Letselschade bij de NLE zijn aangesloten. Dat is ook belangrijk, zegt Van Reenen-ten Kate: “alle bureaus hebben te maken dezelfde thema’s en komen in hun bedrijfsvoering en dagelijkse werk dezelfde knelpunten tegen. De NLE is het ideale platform om het daarover met elkaar te hebben en tot oplossingen te komen. Dat is in het belang van de kantoren, van hun cliënten en ook van andere stakeholders in de branche, die in de NLE een gesprekspartner treffen die de keurmerkkantoren vertegenwoordigt en hun stem laat horen.”

De laatste tijd is de NLE zeer actief om de interne uitwisseling van ervaringen en standpunten te bevorderen. “De NLE-bijeenkomsten, zoals onze ledenvergaderingen, themabijeenkomsten en andere events zijn nuttige en gezellige meetings die je niet wil missen. Ook delen we informatie via een besloten LinkedIn-groep. Dan kan het gaan om vakinhoudelijk nieuws, jurisprudentie, tips of terugkoppeling van NLE-activiteiten. We willen een vereniging zijn waarbij de leden niet slechts als ‘achterban’ dienen, maar voortdurend goed op de hoogte zijn en inbreng leveren.”

De NLE-leden zijn: Atlas Letselschade, Blink Letselschade, Boehmer x Nooijen Juristen, Boomkamp & Zwarts Letselschade, BrandMR Letselschade, Claims Settlement, Dammers & Verlaan Letselschade, Flyct Letselschade, Haartsen Letselschade, Hardt Letselschade, Helder bij Letselschade, Hijink Advocaten, Hofmans Letselschade, Hulp na Ongeval, JBL&G, Jurilex Letselschade, Justiz Letselschade, Kracht! Letselschade, Leth Letselschade, Letselschade.com, LetselVerhalen, Ottenschot Letselschadespecialisten, Ratio Letselschade, Ridder Letseldschade, Sincerus Letselschade, Smart Letselschade, Smit Juridisch Advies, Tijbout Letselschade, Van der Toorn Personenschade, Weggemans Letselschadeadviseurs