De directies van Europrotector en Korevaar van Dijk Letselschade hebben hun oriënterende besprekingen over samenwerking en integratie succesvol afgerond met het besluit om per 1 januari 2016 te fuseren. Van Ameyde, de aandeelhouder van Europrotector, heeft hiervoor de aandelen van Korevaar van Dijk Letselschade overgenomen. Van Ameyde ziet de acquisitie als een volgende stap in haar strategie om voor al haar nicheactiviteiten te zorgen voor volledige marktbestrijking.

De fusie leidt tot een letselschadeorganisatie met 85 mensen. De directie wordt gevoerd door Mark van Dijk van Korevaar van Dijk Letselschade en Paul Schillings van Europrotector. Ook Richard Tijink (Europrotector) blijft aan het bedrijf verbonden. De fusie leidt niet tot banenverlies.

Pieter den Dikken, lid van de Raad van Bestuur van Van Ameyde, legt de achtergronden van de acquisitie uit: “Van Ameyde versterkt momenteel al haar niche-activiteiten en streeft ernaar de hele markt van haar niche-activiteiten te bestrijken. In dit kader heeft Van Ameyde vorig jaar haar taxatie-activiteiten sterk uitgebreid. Ook letselschadebehandeling en rechtsbijstand, binnen Van Ameyde vertegenwoordigd door Europrotector, is zo’n belangrijke nicheactiviteit, waar slechts een deel van de markt werd bestreken. De bedoeling van de acquisitie is ook op dit terrein de hele markt te bedienen en Korevaar van Dijk Letselschade biedt niet alleen de gewenste aanvulling van doelgroepen, maar is ook een uitstekende match qua bedrijfscultuur.”

Europrotector en Korevaar van Dijk Letselschade treden uitsluitend op voor slachtoffers, rechtsbijstandverzekeraars en andere verhaalzoekende partijen, zoals zorgverzekeraars en werkgevers. Qua doelgroepen complementeren de bedrijven elkaar. Europrotector is sterk georiënteerd op grotere marktpartijen als rechtsbijstandverzekeraars, zorgverzekeraars en fleetowners, waaronder leasemaatschappijen. Het bedrijf is nationaal en internationaal actief. Korevaar van Dijk Letselschade heeft ook een bescheiden rechtsbijstandsportefeuille, maar het  bedrijf richt zich met name op de dienstverlening ten behoeve van particuliere opdrachtgevers en werkgevers, waarbij een belangrijke rol voor het assurantie-intermediair is weggelegd.

Voor zowel Korevaar van Dijk Letselschade als Europrotector zijn de Gedragscode Behandeling letselschade en de waarborgen van het Keurmerk letselschade leidend. De nieuwe combinatie wil hierin leidend zijn en een richtingbepalende rol blijven spelen in de branche.