Het PIV-BGK-convenant, waarmee de hoogte van de buitengerechtelijke kosten in letselschadedossiers kan worden vastgesteld, komt tot stand na onderhandelingen tussen delegaties van verzekeraars en de Branchevereniging NLE. Het huidige convenant loopt af op 31 december 2019.

Om de overlegpartners meer tijd te gunnen om tot nieuwe afspraken te komen hebben verzekeraars besloten het huidige BGK-convenant, ook wel PIV-staffel genoemd, met een jaar te verlengen. In de tussentijd zal er worden gewerkt aan een nieuw convenant.