Foto Rini achter bureau -1.0 klein

Binnen het NLE-bestuur zal Rini Withagen de voorzittersrol van Freek Schultz overnemen. Schultz heeft aangegeven daarvoor minder tijd te hebben dan gehoopt, vanwege de uitbreiding van zijn praktijk. Hij blijft wel aan als bestuurslid.

Rini Withagen werkte 25 jaar als register-expert personenschade voor verzekeraars, waarna hij in 2005 als directeur bij het kantoor Letselschade.com/Groot Expertise ging werken. Tot eind 2014 was hij gedurende 20 jaar lid van het Branchebestuur Personenschade van het NIVRE, waarvan ruim 15 jaar als voorzitter. Daarnaast is hij sinds 2008 bestuurslid van Stichting Keurmerk Letselschade.

In het NLE-bestuur hebben zitting Mark van Dijk, Annemiek van Reenen ten Kate, Freek Schultz, Coen Tijbout en Rini Withagen.