Op 31 oktober organiseert de Branchevereniging NLE voor de derde keer het Keukentafeloverleg. Met vijftien genodigden uit de letselschadebranche, van verzekeraars, uit de advocatuur, de expertisebranche en de wetenschap, komt het NLE-bestuur aan de keukentafel van bestuurslid Annemiek van Reenen ten Kate samen om op informele wijze stil te staan bij relevante trends in de branche. 

In 2017 werd het Keukentafeloverleg voor het eerst georganiseerd. De NLE had er behoefte aan om op een informele manier met branchegenoten samen te komen en vrijuit te kunnen discussiëren. Dat initiatief werd op prijs gesteld, waardoor het overleg in 2018 werd herhaald.

Het thema is dit jaar ‘Taal is zeg maar écht ons ding!’. Een letselschaderegeling bestaat voor het overgrote deel uit communicatie tussen personen met verschillende belangen. Datzelfde geldt voor de activiteiten die plaatsvinden op brancheniveau. We weten allemaal dat onze manier van communiceren grote invloed heeft op het resultaat. Als we willen samenwerken op basis van vertrouwen en in harmonie, moeten we goed kijken naar wat we opschrijven en welke gevolgen dat kan hebben. Wat zeg je en wat zeg je niet? Hoe is het bedoeld en hoe wordt het begrepen? Hoe gaan we met elkaar om? Tijdens het keukentafeloverleg onderzoeken we met elkaar hoe het met de communicatie is gesteld en hoe de kwaliteit ervan verder kan worden verbeterd.