Het gebeurt dagelijks wel ergens in Nederland. Iemand is op weg naar de supermarkt of het werk, als hij of zij plotseling plat op de stoep ligt. Hoe kon dat gebeuren? Door een losliggende stoeptegel. Als dat ook nog tot letselschade leidt, is het goed om na te gaan of de schade kan worden verhaald.

Een gemeente is binnen haar eigen grondgebied verantwoordelijk voor goed onderhouden wegen en stoepen. Gevaarlijke situaties, zoals losliggende stoeptegels, moeten zo snel mogelijk worden verholpen, om ongelukken te voorkomen.

Dat lukt natuurlijk niet altijd, bijvoorbeeld als zo’n tegel kort voor het ongeluk is losgeraakt. Maar zodra de gemeente signalen ontvangt van een gevaarlijke situatie, mag je als inwoner wel verwachten dat daar snel en adequaat op wordt gereageerd. Gebeurt dat niet, of te laat, en er vinden ongevallen plaats waarbij iemand schade oploopt, dan kan de gemeente aansprakelijk worden gehouden.

Heeft u letselschade opgelopen door een dergelijk ongeval, en wilt u nagaan of de wegbeheerder aansprakelijk is? Zoek dan het dichtstbijzijnde NLE-kantoor bij u in de buurt. Zij staan met raad en daad voor u klaar. Kijk op www.nle-letsel.nl.