Het Verbond van Verzekeraars en de branchevereniging van keurmerkkantoren NLE hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe BKB-regeling, die op 1 juli 2024 in werking treedt. Alleen belangenbehartigers die houder zijn van het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) kunnen gebruik maken van de BKB-regeling.

Wijzigingen
De grootste wijziging ten opzichte van de huidige BKB-regeling is zichtbaar in de staffelbedragen. Vergoedingen aan belangenbehartigers in middelgrote en grotere schades worden met 3% verhoogd. De bedragen in lichte letselzaken tot een schadebedrag van €5.000,- blijven gelijk. In die zaken wordt ingezet op efficiënt schaderegelen, conform de Procesgang Licht Letsel. Verder wordt een aantal voorschotvergoedingen verhoogd en biedt de regeling ruimte om herstelgerichte dienstverlening in onderling overleg te waarderen als bedrag voor de staffelvergoeding.

Namens de NKL-kantoren hebben Annemiek van Reenen-ten Kate, Lisette Tijbout, Rolf van der Toorn en Tessa ’s Gravemade sinds januari 2024 onderhandelingen gevoerd met een delegatie van verzekeraars over een nieuwe BKB-regeling. NLE-voorzitter Annemiek van Reenen-ten Kate kijkt met een tevreden gevoel terug op het onderhandelingsproces. “We hebben in de afgelopen maanden goede gesprekken gevoerd, waarin we wederzijdse argumenten hebben uitgewisseld. Elke onderhandelingsronde kwamen partijen een stukje dichter tot elkaar. We zijn positief over het resultaat. Belangrijke onderwerpen die we naar voren hebben gebracht, waren onder meer de doorwerking van inflatie in de schadebedragen en de stijgende kosten voor NKL-kantoren.”

Looptijd
De BKB-regeling heeft een bilateraal karakter. Dat betekent dat elke verzekeraar afzonderlijk bepaalt met welke NKL-belangenbehartiger de overeenkomst wordt gesloten en omgekeerd. De ingangsdatum van de nieuwe BKB-regeling is 1 juli 2024. De regeling heeft een looptijd tot 1 januari 2027. De regeling wordt jaarlijks geëvalueerd.

De BKB-regeling 2024-2027

De BKB-staffel 2024-2027