Marjoleine van der Zwan is per 1 september benoemd als directeur van de Stichting Personenschade Instituut van verzekkeraars (PIV). Ze volgt Theo Kremer op, die onlangs zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikte.

Van der Zwan was in de letselschadebranche bekend als COO van medische-aansprakelijkheidsverzekeraar MediRisk. Daarvoor bekleedde ze diverse bestuursfuncties in het bedrijfsleven.

NLE-voorzitter Rini Withagen is blij dat de PIV-positie is ingevuld: “Nadat Theo vertrok ontstond er even een vacuüm. Het is fijn dat er nu weer een gesprekspartner namens verzekeraars is. Ik kijk ernaar uit om met Marjoleine kennis te maken en samen te werken.”