Na intensieve besprekingen tussen afgevaardigden van de Stichting PIV en de NLE zijn verzekeraars en belangenbehartigers het eens geworden over een nieuwe PIV-overeenkomst BGK. Een aantal wijzigen zijn doorgevoerd ten aanzien van de staffel en de voorschotten. De nieuwe overeenkomst geldt voor 3 jaar.

Wijzigingen
De wijzigingen zijn: 1. staffel: In de lichtere zaken tot € 10.000,- gaan de staffelbedragen omlaag; in de zaken met een schade tussen € 10.000,- en € 30.000,- gaan de bedragen omhoog. De staffel in zaken > € 250.000,- wordt niet gehandhaafd. 2. Voorschotregeling: Het huidige eerste voorschot van € 5000,- wordt verlaagd naar € 4000,- in 2016. In 2017 wordt het voorschot verder afgebouwd naar € 3500,- en in 2018 naar 3000,- .
3. Betaling medische verschotten: Afgesproken is dat belangenbehartigers na een jaar eenmaal per jaar de kosten van de medisch adviseur en de medische verschotten mag indienen. De nieuwe bepalingen van de overeenkomst gelden ook voor reeds lopende zaken.

De NLE is blij dat er, na een moeizaam onderhandelingstraject met verzekeraars, alsnog een overeenkomst is gesloten dat op draagvlak kan rekenen bij onze achterban.