De NLE High-tea bijeenkomst 2019 was een succes te noemen om meerdere redenen. De opkomst was goed, het weer was geweldig en de sprekers maakten er een boeiende middag van.

Als er een échte voorjaarslocatie is geboekt, is het altijd fijn als het dan ook mooi weer is. En dat was het. Daarom waren alle gasten voor en na de inhoudelijke onderdelen te vinden op het mooie terras, genietend van de lente en de gezellige sfeer.

De sprekers leverden vakwerk af. Na een welkomstwoord van dagvoorzitter Annemiek van Reenen ten Kate, lichtte NLE-voorzitter Rini Withagen de stand van zaken van de gastheer de Branchevereniging NLE toe. Vorig jaar vierden de vereniging het 20-jarig jubileum en sinds de oprichting is er door de NLE veel bereikt. En dat is ook het streven voor de toekomst. De NLE zal op een actieve en constructieve manier blijven bijdragen aan heverbeteren van de letselschadepraktijk.

‘Anti-beunhazenbeleid’
Letselschadeadvocaat Coen de Koning zette uiteen dat het een kwalijke zaak is dat iedereen zomaar letselschade-expert mag zijn, ook als hij of zij daarvoor de kwalificaties mist. Ook kan er dan een regulier uurtarief worden gevraagd dat door verzekeraars vaak ook nog wordt betaald. Er zijn zelfs verzekeraars die met evident ondeskundige belangenbehartigers een PIV-overeenkomst aangaan. Daarmee wordt kwalijk gedrag beloond, aldus De Koning. Hij pleitte voor maatregelen zoals een ‘anti-beunhazenbeleid’. Daar konden de aanwezigen zich unaniem in vinden. Een breed gedragen suggestie was dat De Letselschade Raad aan de slag gaat om hier handen en voeten aan te geven.

Reaal op weg naar verbetering
Manager Personenschade van Reaal Rob Vissers startte met een aantal stellingen waarmee hij wilde peilen of de aanwezigen hadden gemerkt dat de letselschade-afdeling van Reaal een periode lang moeite had om op een goede en voortvarende manier schades te behandelen (90% antwoordde met ja) én of de aanwezigen de laatste maanden verbetering bemerkte in voortvarendheid en bereikbaarheid (iets meer dan de helft antwoordde met ja). Daaropvolgend gaf Vissers aan welke problemen de afdeling heeft gekend en welke stappen zijn en nog worden genomen om de problemen op te lossen.

Klagen bij het Kifid kan
Volgende spreker was Eveline Ruinaard, directeur en voorzitter van de geschillencommissie van Kifid. Zij gaf aan dat de klachtenprocedure van Kifid openstaat voor zaken waarbij de klager niet de contractpartner van de verzekeraar is maar een belanghebbende, bijvoorbeeld een letselschadeslachtoffer. Dat in ogenschouw genomen is het vreemd dat er in de branche zo weinig van het Kifid gebruik wordt gemaakt als geschilbeslechtingsmethode. Het Kifid is immers laagdrempelig en gericht op bemiddeling tot een oplossing. Lukt dat niet, dan kan de stap richting het tuchtcollege worden gezet. Ruinaard sprak de hoop uit dat partijen zich vaker tot het Kifid zouden wenden wanneer dat nodig is.

Toen was het tijd voor de heerlijke high-tea. Een harpiste zorgde voor een sfeervolle ambiance. De mensen zaten heerlijk buiten. Het leven kan aangenaam zijn.

Klantvriendelijkheid in letsel
Eenmaal weer binnen nam Bas Hoogland de vloer. Hij was een kleine twintig jaar commercieel manager van bungalowparkbedrijf Landal GreenParks. Daarna gooide hij het over een andere boeg en startte hij een kleinschalige B&B in Zuid-Limburg. Hij vertelde op bevlogen wijze over zijn visie op klantvriendelijkheid en gastheerschap. Ook gaf hij zijn visie op hoe belangenbehartigers met hun klanten, de letselschadeslachtoffers, kunnen omgaan. Zijn kernwoorden waren oprechte betrokkenheid, inlevingsvermogen, goed luisteren en net dat stapje extra zetten, waarmee je verwachtingen kan overtreffen.

NLE High-tea 2021
Tijdens de borrel op het terras was het ook nog druk en gezellig. Het NLE-bestuur kan heel tevreden zijn over de NLE High-tea 2019. Ook de deelnemers lieten blijken dat dit evenement naar meer smaakt. Volgens de planning komt de high-tea in 2021 terug en dat zullen velen dan ook zeer op prijs stellen.