072 klein klein

Bij de Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts is een nieuw bestuur aangetreden. Op de Algemene Ledenvergadering gingen vandaag de NLE-leden unaniem akkoord met de voorgedragen kandidaten.

Er werd afscheid genomen van de zittende bestuursleden Guus Berntsen (foto rechts) en Gerard Kloppenburg (links). Coen Tijbout (midden) legt de voorzittershamer neer, maar blijft als bestuurslid nog twee jaar aan. NLE-directeur Martijn van Driel sprak naar hen een dankwoord uit: “Het NLE-bestuur heeft in de afgelopen jaren veel bereikt. De leden hebben een belangrijke rol gespeeld in de branche, onder meer bij de oprichting van het Keurmerk Letselschade en de ontwikkeling van het BGK-convenant met verzekeraars. De NLE is hen daar dankbaar voor. En we zijn blij dat er een nieuw bestuur is aangetreden, waarmee we de ingezette koers kunnen voortzetten.”

De NLE-leden bekrachtigde vervolgens de voordracht van Mark van Dijk (Korevaar van Dijk Letselschade), Annemiek van Reenen ten Kate (Hofmans Letselschade), Freek Schultz (Pals Groep) en Rini Withagen (Letselschade.com) als nieuwe bestuursleden.