Op 17 september 2020 in de middag organiseert de Branchevereniging NLE een Informatiebijeenkomst PIV-BGK. De bijeenkomst is bedoeld om deelnemers van het PIV-BGK-convenant te informeren over de stand van zaken in de onderhandelingen met verzekeraars over een nieuw PIV-BGK-convenant.

Het huidige convenant liep formeel af op 31-12-2019, maar werd vanwege de nog lopende onderhandelingen met een jaar verlengd tot einde van dit jaar. Een commissie van belangenbehartigers onderhandelt al geruime tijd met een delegatie van verzekeraars over een nieuw PIV-BGK-convenant.

De commissie wil in september de achterban informeren over het onderhandelingstraject tot dusver en de stand van zaken, alsmede peilen hoe de achterban oordeelt over de voorstellen die door partijen tot nu toe zijn gedaan. Met dat doel is deze bijeenkomst georganiseerd. De NLE Informatiebijeenkomst PIV-BGK wordt georganiseerd voor alle belangenbehartigers die met het convenant werken, dus niet alleen voor NLE-leden.

De bijeenkomst kan kosteloos worden bijgewoond door één vertegenwoordiger per kantoor. U kunt zich aanmelden door een e-mail met uw gegevens te sturen naar directie@nle-letsel.nl. U ontvangt dan begin augustus een uitnodiging met daarin de gegevens van de bijeenkomst.