De Branchevereniging NLE is gestart met de vorming van een nieuw beleidsplan voor de langere termijn, als opvolging van het beleidsplan 2015-2018. Daartoe is een werkgroep Visie NLE ingesteld, waarin een viertal NLE-leden zitting hebben genomen.

De NLE wil een actieve en progressieve vereniging zijn die actief bijdraagt aan ontwikkelingen in de letselschadebranche, in het belang van slachtoffers en de achterban. De werkgroep Visie NLE zal de huidige activiteiten van de NLE evalueren en nieuwe initiatieven en ideeën op tafel brengen. Het NLE-bestuur kan aan de hand daarvan de plannen en ambities gereedmaken voor het beleidsplan 2018-2021.