Gisteren vond een heel geslaagde themabijeenkomst plaats, waar maar liefst 55 vertegenwoordigers van 34 keurmerkkantoren (expertisebureaus die voor slachtoffers werken) aan deelnamen. Met elkaar hebben we over de knelpunten en mogelijke oplossingen gesproken rond de vergoeding van de BGK door verzekeraars.

NLE-voorzitter Rini Withagen kijkt met een tevreden gevoel terug op de bijeenkomst. “Als keurmerkkantoren hebben we heel goed met elkaar kunnen sparren over de dagelijkse praktijken waar we mee te maken hebben. Ook al zijn er onderlinge verschillen, over veel belangrijke zaken zijn we het eens. Deze bijeenkomst krijgt volgend jaar zeker een vervolg”.

Aan de hand van stellingen werd het thema besproken en alle aanwezigen gaven hun input. Daarnaast presenteerde de NLE de contouren van een BGK-richtlijn voor alle keurmerkkantoren. Dat concept wordt, met gebruikmaking van de verkregen input, de komende tijd verder uitgewerkt.