In december 2017 hebben de deelnemende organisaties van De Letselschade Raad besloten om de Branchevereniging NLE toe te laten als volwaardig lid van het Platformoverleg. Dat overleg, onder voorzitterschap van de heer mr. Tjibbe Joustra, is het hoogste overlegorgaan van de Raad.

Ondanks het feit dat de NLE in de afgelopen twintig jaar veel heeft betekend in de letselschadebranche en in de afgelopen vijf jaar behoorlijk is gegroeid en geprofessionaliseerd, had dat nog niet geleid tot een zetel in het Platformoverleg van De Letselschade Raad. Omdat de NLE haar leden tot op het hoogste niveau in de branche wil vertegenwoordigen, was de toetreding tot het Platform voor het NLE-bestuur een belangrijke ambitie. We zijn dan ook verheugd dat de toetreding van de NLE tot het Platformoverleg een feit is.

NLE-voorzitter Rini Withagen zal zitting nemen in het Platformoverleg. Als vervanger zal bestuurslid Mark van Dijk optreden. “Nu de NLE ook in het Platformoverleg vertegenwoordigd is, naast onze al bestaande vertegenwoordiging in de werkgroepen van De Letselschade Raad, kunnen we onze leden optimaal vertegenwoordigen. De NLE staat pal voor de belangen van haar leden en hun cliënten, de letselschadeslachtoffers. We willen die belangen actief en progressief uitdragen en de beste plek om dat te doen is aan tafel bij De Letselschade Raad. Met deze toetreding is onze laatste grote ambitie uit ons meerjarenbeleidsplan 2015-2018 gerealiseerd. Er is veel positiefs gebeurd bij de NLE de laatste jaren en daar zijn wij als NLE-bestuur best wel een beetje trots op,” aldus NLE-voorzitter Rini Withagen.

De Letselschade Raad
Binnen De Letselschade Raad werken organisaties samen aan verbetering van de afhandeling van letselschadezaken. Dit doen zij in het belang van mensen met letselschade door een ongeval, medisch incident of misdrijf. Het Platformoverleg bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende koepel- en beroepsorganisaties, waaronder Slachtofferhulp Nederland, het Verbond van Verzekeraars, het NIVRE, het NIS, de GAV, de NVvA en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Branchevereniging NLE
De Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE) is een vereniging van gespecialiseerde letselschadekantoren. De NLE bestaat sinds 1998. Inmiddels zijn er 16 kantoren bij de vereniging aangesloten.  In totaal werken er bij de NLE-kantoren 125 fte letselschade-experts en worden er jaarlijks 20.000 letselschadezaken behandeld.