De Branchevereniging NLE heeft onder haar leden net als vorig jaar een tarievenonderzoek uitgevoerd, waarmee inzicht is verkregen in de bandbreedte van gehanteerde uurtarieven door keurmerkkantoren. Het doel van het onderzoek is daarnaast om in BGK-discussies op dossierniveau helderheid te kunnen verschaffen over de hoogte van marktconforme tarieven.

NLE-voorzitter Annemiek van Reenen ten Kate: “In zaken waarin de BGK op basis van 6:96 BW worden betaald, vinden te vaak onnodige discussies plaats tussen keurmerkkantoren en mensen van verzekeraars. Door geanonimiseerd op een rij te zetten welke tarieven door keurmerkkantoren worden gehanteerd, maken we helder wat marktconforme tarieven zijn. Binnen deze bandbreedte hoeven er wat ons betreft geen kostendiscussies meer plaats te vinden”.

Beperkte stijging gemiddelde uurtarief
Uit het onderzoek is gebleken dat het gemiddelde uurtarief van een registerexpert Personenschade (excl. btw en incl. eventuele kantoorkosten) €246,- is. Dat is 0,8% hoger dan het gemiddelde uurtarief van 2023 (€244,-). Van Reenen ten Kate: “Keurmerkkantoren moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen en investeren dan ook flink in opleidingen en audits. Hoewel er nog altijd sprake is van een behoorlijke inflatie, waarvoor medewerkers deels gecompenseerd worden, is er over de hele linie slechts sprake van een beperkte stijging van de tarieven”.

Lid worden van de NLE
Bij de branchevereniging NLE zijn dertig keurmerkkantoren aangesloten. Keurmerkkantoren die nog geen NLE-lid zijn maar dat wel graag willen worden, zijn van harte welkom! Stuur dan een email naar directie@nle-letsel.nl.