Op 1 juni 2018 treedt Nostimos Letselschade toe tot de Branchevereniging NLE. Daarmee bestaat de NLE uit 17 aangesloten kantoren. In totaal werken er 130 fte letselschade-experts bij NLE-leden, die gezamenlijk zo’n 22.000 dossiers behandelen.

Nostimos Letselschade
Nostimos behandelt vanuit zeven vestigingen letsel- en loonschades en is al vele jaren een vertrouwde naam in de branche. Directeur Gert-Jan Mijnen: “Het is goed dat er een branchevereniging is waarbinnen kantoren met elkaar nadenken over sectorbrede ontwikkelingen. Bovendien is de NLE een spreekbuis namens haar leden richting koepelorganisaties van andere disciplines in de letselschadebranche. Nostimos ziet daar het belang van in en wil graag meedenken en meedoen.”

Branchevereniging NLE
De Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE) is sinds 1998 een vereniging van gespecialiseerde letselschadekantoren die uitsluitend voor slachtoffers optreden. Voorzitter Rini Withagen is blij met de toetreding van Nostimos Letselschade: “NLE-kantoren onderscheiden zich van andere kantoren, omdat zij niet alleen elkaars concurrenten zijn, maar daarnaast de meerwaarde inzien van een onderlinge dialoog en het samen optrekken op brancheniveau. Het is mooi dat Nostimos de NLE-gelederen verder komt versterken.”