Op zaterdag 14 december jl. kwam het radioprogramma Argos (VPRO-HUMAN) met een uitzending over de letselschadepraktijk, in samenwerking met de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP). Het bestuur van de Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE) kan zich niet vinden in een groot deel van de inhoud van deze uitzending.

Het is betreurenswaardig dat Argos de kans heeft verspeeld om een groot probleem in de branche op correcte wijze aan te kaarten, namelijk het gebrek aan toetsbaarheid van een deel van de letselschadesector in Nederland. In plaats daarvan werden alle letselschadebureaus op één hoop gegooid en in een verdachte hoek geplaatst. Wat overbleef was een misleidende boodschap dat slachtoffers alleen met behulp van een advocaat tot een goed resultaat kunnen komen. Dit kan potentieel leiden tot onnodige onrust onder cliënten van expertisebureaus. De realiteit is echter dat zo’n 95% van de letselschades in goed overleg kunnen worden geregeld en dat de inzet van advocaten veelal onnodig is.

Bescherming van beroep letselschade-expert
De NLE, een vereniging van achttien letselschadekantoren die uitsluitend voor letselschadeslachtoffers werken, pleit al jaren voor het door prof. mr. Arno Akkermans in de uitzending ingebrachte standpunt om het beroep van letselschade-expert wettelijk te beschermen. Het is een kwalijke zaak dat iedereen zichzelf letselschade-expert kan noemen en slachtoffers van ongevallen kan gaan ‘helpen’ bij het verkrijgen van een schadevergoeding. De letselschaderegeling is een hoog-specialistisch vak waar personen zonder gedegen opleiding en ervaring verre van moeten blijven.

Meer evenwichtige voorlichting
Het gros van de letselschade-experts, waaronder de experts die werken bij NLE-kantoren, zijn echter wel degelijk deskundig en toetsbaar. Door hun inschrijving in het NIVRE-Register Personenschade en de inschrijving van hun kantoren in het Register Letselschade van De Letselschade Raad vallen zij onder hoge eisen van kwaliteit en integriteit en worden zij jaarlijks ge-audit. Het is opmerkelijk dat hier in de uitzending van Argos aan voorbij werd gegaan. Daarmee heeft het programma zich wellicht teveel laten leiden door de concurrentiële belangen van de advocaten die aan de uitzending hebben meegewerkt. Van een journalistiek onderzoeksprogramma van de Publieke Omroepen zou je anders mogen verwachten. De NLE roept de Argos-redactie op om het negatieve beeld dat is neergezet over de letselschadebureaus te rectificeren, danwel met een vervolguitzending te komen met een meer evenwichtige inhoud, waarmee de luisteraars wél correct worden voorgelicht. De NLE is graag bereid om hierover mee te denken.