Nabestaanden en naasten van slachtoffers van geweldsmisdrijven en ongevallen krijgen, als het parlement ditmaal wel instemt met het wetsvoorstel affectieschade, recht op een vergoeding voor hun ‘emotionele’ schade. Het gaat om slachtoffers die ernstig gewond zijn geraakt of zijn overleden.

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie wil hiermee de naaste kring rond slachtoffers erkenning en genoegdoening geven. Het kan hun verdriet en leed niet wegnemen, maar wel helpen bij de verwerking van de gebeurtenissen, zo is de gedachte. De bedragen die kunnen worden uitgekeerd, liggen tussen de 12.500 en 20.000 euro.

Aansprakelijk
Degene die aansprakelijk is gesteld voor de fout, misdrijf of het ongeval moet betalen. In civiele zaken is de schade veelal afgedekt door een verzekering. Het gaat dan om fouten en ongevallen waar bijvoorbeeld bedrijven, ziekenhuizen of automobilisten bij zijn betrokken. Als er sprake is van geweldsmisdrijven, kan de staat de betaling overnemen en het bedrag later verhalen op de dader. De minister verwacht dat de kosten voor deze regeling een paar miljoen per jaar bedragen, maar dat een groot deel daarvan wordt teruggehaald bij degenen die het leed hebben veroorzaakt.

Voorstel
Van der Steur heeft het wetsvoorstel voor de vergoeding voor affectieschade maandag naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel is overigens niet nieuw. Het kwam al eens door de Tweede Kamer, maar werd in 2010 verworpen door de Eerste Kamer. Hierop werd destijds door slachtofferorganisaties, zoals Slachtofferhulp Nederland, teleurgesteld gereageerd. In het nieuwe voorstel is rekening gehouden met de bezwaren van destijds. Zo is het bedrag verhoogd en variabel geworden en is ook de kring van naasten iets verruimd. In anderen landen zijn ook vaak al regelingen voor affectieschade.