De NLE groeit!


De NLE bestaat uit meer dan 30 kwaliteitskantoren. We zien graag nieuwe kantoren toetreden, want daardoor staan we nog sterker in de branche. De grootte van het kantoor maakt daarbij niet uit, zowel kleine als grote bureaus zijn welkom en doen mee.

Toelatingsvereisten
Het bestuur van de NLE beslist over de aanvraag van het lidmaatschap van een kandidaat-lid. In het huishoudelijk reglement staan alle toelatingseisen omschreven.

Keurmerk
Voor toelating tot de NLE is het belangrijkste vereiste dat het kandidaat-lid houder is van het Nationaal Keurmerk Letselschade van De Letselschade Raad en in dat kader periodiek wordt getoetst aan de hand van de kwaliteitseisen van De Letselschade Raad, waaronder de Gedragscode Behandeling Letselschade.

Overige eisen
Voor toelating tot de NLE is ook vereist dat over de aanvrager geen feiten bekend zijn waaruit het vermoeden kan ontstaan dat het kandidaat-lid de doelstellingen van de NLE, overeenkomstig de geldende statuten en reglementen, niet ondersteunt.

Contact
Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem gerust contact op.