De NLE groeit!


De NLE bestaat op dit moment uit 21 kwaliteitskantoren. We zien graag nieuwe kantoren toetreden, want daardoor staan we nog sterker in de branche. De grootte van het kantoor maakt daarbij niet uit, zowel kleine als grote bureaus zijn welkom en doen mee.

Toelatingsvereisten
Het bestuur van de NLE beslist over de aanvraag van het (aspirant) lidmaatschap van een kandidaat-lid. In het huishoudelijk reglement staan alle toelatingseisen omschreven.

Keurmerk
Voor toelating tot de NLE is het belangrijkste vereiste dat het kandidaat-lid houder is van het Nationaal Keurmerk Letselschade van De Letselschade Raad en in dat kader periodiek wordt getoetst aan de hand van de kwaliteitseisen van De Letselschade Raad, waaronder de Gedragscode Behandeling Letselschade.

Overige eisen
Voor toelating tot de NLE is ook vereist dat over de aanvrager geen feiten bekend zijn waaruit het vermoeden kan ontstaan dat het kandidaat-lid de doelstellingen van de NLE, overeenkomstig de geldende statuten en reglementen, niet ondersteunt. Een kandidaat-lid dient minimaal één jaar als letselschadebureau werkzaam te zijn. Wanneer het kandidaat-lid een eenmanszaak betreft, dient de omvang van de werkzaamheden minimaal 40 uur per week te bedragen.

Aspirant-lidmaatschap
Voldoet uw kantoor op dit moment nog niet aan de eisen, maar zal dit wel op korte termijn het geval zijn> Dan kan het aspirant-lidmaatschap en optie zijn. Het bestuur van de NLE kan besluiten een kandidaat-lid als aspirant-lid tot de NLE toe te laten als aannemelijk is dat het kandidaat-lid binnen één jaar zal voldoen aan de toelatingseisen.

Contact
Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem gerust contact op.