Slachtofferhulp Nederland beveelt Keurmerkbureaus aan

Slachtofferhulp Nederland was, naast de NLE, één van de betrokkenen bij de totstandkoming van het Keurmerk Letselschade.

Slachtoffers van een misdrijf of verkeersongeluk krijgen vaak te maken met schade die moet worden verhaald op de veroorzaker of op diens verzekeringsmaatschappij. Wanneer het gaat om een ingewikkelde schade, is dit specialistenwerk. In zulke gevallen verwijst Slachtofferhulp Nederland naar een letselschadebureau dat beschikt over het Keurmerk Letselschade.

Jaarlijks helpt Slachtofferhulp Nederland bijna 100.000 slachtoffers van een misdrijf of verkeersongeluk. Zij waarderen het werk met een rapportcijfer 7,7.  De hulp is in handen van 1500 vrijwilligers die worden ondersteund door 250 beroepskrachten. De hulp bestaat uit praktische, juridische en emotionele steun. De vrijwilligers assisteren bij het invullen van formulieren, geven voorlichting over het juridische proces en verwijzen indien nodig door naar professionele hulpverlening. De schadebehandeling zelf wordt door Slachtofferhulp niet verricht. Voor die expertise, waar veelal haken en ogen aan zitten, verwijst Slachtofferhulp slachtoffers door naar een keurmerkbureau. Inmiddels is 65% van de letselschadebureaus die het Keurmerk Letselschade hebben, aangesloten bij de NLE.