Het Keurmerk Letselschade werd opgericht in 2006, mede dankzij de steun van de NLE. Sindsdien wordt er regelmatig met elkaar gesproken. Doel van de gesprekken is om signalen uit te wisselen en elkaar op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen.

Op de bestuursvergadering van het Keurmerk Letselschade van 11 maart 2014 waren NLE-voorzitter Coen Tijbout en NLE-directeur Martijn van Driel te gast. Diverse onderwerpen werden besproken.

Belangrijkste onderwerp was het feit dat assurantietussenpersonen die slachtoffers naar belangenbehartigers verwijzen steeds vaker een onkostenvergoeding vragen voor de intake-werkzaamheden die zij hebben verricht. Het betalen van zo’n vergoeding is voor keurmerkkantoren verboden, waardoor zij mogelijk verwijzingen mislopen. Doordat niet-keurmerkkantoren de vergoedingen wel kunnen betalen is er geen gelijk speelveld. De NLE pleit voor opheffing van het verbod op het betalen van een vergoeding. Eventueel kan er een passende regulering voor in de plaats komen. Het keurmerkbestuur zegde toe het verbod op het betalen voor verwijzingen te heroverwegen.

Daarnaast heeft de NLE aandacht gevraagd voor de kosten die het keurmerk voor de keurmerkhouders met zich meebrengt. Met name de kosten van de audits lopen behoorlijk op. Het keurmerkbestuur gaf aan de hoogte van de kosten goed in de gaten te blijven houden.

De NLE en het Keurmerk Letselschade blijven elkaar ondersteunen en zonodig opzoeken.